top of page

Heli Hussi

Heli Hussi, cover2-4.png

Työnohjaaja

Tavoitteenani on auttaa työntekijöitä, esimiehiä ja johtajia luomaan hyvinvoivia työyhteisöjä, joissa motivoituneesti toteutetaan sovittuja tehtäviä, kehitetään työtä ja sen tekijöitä sekä saadaan aikaan toivottuja tuloksia.

Itselleni työnohjaus on vuosien mittaan ollut todella tärkeä paikka pohtia omaa jaksamista, kehittymistä, työn sisältöä tai vaikkapa vuorovaikutustilanteita, joten haluan olla omalta osaltani auttamassa muita oman kokemukseni ja koulutukseni kautta. 

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa pidän huolta, että voimme turvallisesti käsitellä mm. työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita, etsiä yhdessä ratkaisuja työn sujuvoittamiseksi, pohtia ammatillista kehittymistä, harjoitella tunteiden tunnistamista ja käsittelyä tai sitten jotain ihan muuta työhön ja työn tekemiseen liittyvää. Tapaamisissa käytän työkaluna dialogia, joten sen siirtyminen työyhteisön käyttöön käy kuin huomaamatta.

Esimiesvalmennus

Jokaisella esimiestyötä tekevällä on oman koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta omanlaisensa pohja tehtävänsä toteuttamiseksi. Tämän vuoksi onkin tärkeää pohtia, millä esimiestyön ja johtamisen alueilla hän kokee kaipaavansa vielä tukea ja kehittymistä. Valmennus on siis tärkeää räätälöidä juuri omien tarpeiden mukaan. Tässä vaiheessa voi myös pohtia vaihtoehtona työnohjausta.

Koulutus- ja työhyvinvointipäivät

Koulutus- ja työhyvinvointipäivät ovat työyhteisölle tärkeä kehittymisen ja yhdessä pähkäilyn mahdollisuus. 

Jo se, että varataan tarpeeksi aikaa olla irti työpaikalta ja rauhassa keskittyä ennalta sovittuun aiheeseen, tuo ihmeesti lisää voimavaroja uuden oppimiseen ja sisäistämiseen.

Työyhteisösovittelu

Joskus työpaikalla asiat vaan menevät solmuun, tulee konflikteja tai muuten vaan vuorovaikutustilanteet takkuavat. Näissä tilanteissa voi auttaa ajan kanssa toteutettu työyhteisösovittelu, jossa yhdessä oppimalla ja erilaisia näkökulmia ymmärtämällä haetaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu tilanteeseen ja toimintaan jatkossa.

bottom of page